Kalendar

,,Izbori od A do Š"
23. Oktobar 2019.

,,Izbori od A do Š"

Lokacija: Kraljevo

Nacionalna koalicija za decentralizaciju vas poziva na razgovor o izborima - ,,Izbori od…

,,Izbori od A do Š"
30. Oktobar 2019.

,,Izbori od A do Š"

Lokacija: Valjevo

Nacionalna koalicija za decentralizaciju vas poziva na razgovor o izborima - ,,Izbori od…

,,Izbori od A do Š"
25. Oktobar 2019.

,,Izbori od A do Š"

Lokacija: Kragujevac

Nacionalna koalicija za decentralizaciju vas poziva na razgovor o izborima - ,,Izbori od…

,,Izbori od A do Š"
31. Oktobar 2019.

,,Izbori od A do Š"

Lokacija: Pančevo

Nacionalna koalicija za decentralizaciju vas poziva na razgovor o izborima - ,,Izbori od…